Organizační pokyny

Potřebujete-li provést změny v registraci, veškeré požadavky prosím posílejte na e-mail: veronikaurbaskova@gmail.com

V příspěvcích, komentářích a zprávách na sociálních sítích se nám začínají objevovat vaše prosby o změny v registraci. Je těžké spolehlivě evidovat všechny potenciální změny oznámené na různých místech a opravdu neradi bychom něco přehlédli. Moc vám děkujeme za spolupráci.