Soutěže zařazené do DiscDog Brit Cup 2021

Místo konání: 
Pořadatel: Psí Hrátky Olomouc

Místo konání: Tovačov
Pořadatel: Psí Hrátky Olomouc

Místo konání: Malá Skála
Pořadatel: Turnoff Dogfrisbee

Místo konání: Úvaly u Prahy
Pořadatel: PraHAHA Dogfrisbee

Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Pořadatel: Pavel Ryttnauer

Místo konání: Dvůr Králové nad Labem, Nový Svět
Pořadatel: DiscDog klub ČR

Místo konání: Dvůr Králové nad Labem
Pořadatel: Pavel Ryttnauer

Konečné pořadí 2020:

Formulář 
pro přihlášení členů:

Výsledky:

2020

JEDNOTLIVCI

 1. Veronika Petrová & Loki (AUO)
 2. Michaela Andrová & Džus (BOC)
 3. Alena Smolíková & Foxy (BOC)

SOUTĚŽ DRUŽSTEV:

 1. PraHAHA
 2. PHOlomóc
 3. Turnoff Dogfrisbee

2019

JEDNOTLIVCI

 1. Patrik Szöcs & Darty (AUO)
 2. Kasia Krzewina & Kia (BOC)
 3. Mchaela Andrová & Annakim (BOC)

SOUTĚŽ DRUŽSTEV:

 1. PHOlomóc
 2. PraHAHA
 3. Turnoff Dogfrisbee

2018

JEDNOTLIVCI

 1. Mchaela Andrová & Annakim (BOC)
 2. Patrik Szöcs & Darty (AUO)
 3. Kasia Krzewina & Kia (BOC)

SOUTĚŽ DRUŽSTEV:

 1. PraHAHA
 2. Turnoff Dogfrisbee
 3. PHOlomóc

Pravidla

Obecná pravidla pro český pohár v dogfrisbee DiscDog Brit Cup

DĚLENÍ SOUTĚŽÍ V POHÁRU A BODOVÁNÍ

 • V rámci poháru se konají soutěžní víkendy 2 formátů 

Freestylový víkend – soutěž ve Freestylu (FS) a Super MiniDistance (SMD) 

Distanční víkend – soutěže DogDartbee (DD), Super MiniDistance (SMD), Quadruped (Q),TimeTrial (TT) nebo Paralelní TimeTrial (PTT) 

 • Součástí poháru je 6-7 soutěží, z nichž 4 jsou Freestylové víkendy a 2-3 Distanční víkendy. Do konečného hodnocení se počítají bodové zisky ze 3 Freestylových víkendů a 2 Distančních víkendů. 

 • Body se udělují dle následující tabulky za každou disciplínu. Body za Freestyle kategorie Open se násobí koeficientem 3. 

 • body za kategorii Starters se udělují pouze v případě, že startuje 10 a více týmů.

pořadí

body

(distanční, Starters)

body

(Open)

body MČR 

pouze družstva

(distanční)

body MČR

pouze družstva

(Open)

 1.

100 

300 

200 

600 

 2.

80 

240 

160 

480 

 3.

60 

 180

120 

360 

 4.

50 

150 

100 

300 

 5.

45

135 

90 

270 

 6.

40 

120 

80 

240 

 7.

35 

105 

70 

210 

 8.

30

90 

60 

180 

 9.

25 

75 

50 

150 

 10.

20 

60 

40 

120 

 11.

15 

45 

30 

90 

 12.

10

30 

20 

60 

 13.

15 

10 

30 

 14.

18 

 15.

 • V případě shody na prvních třech místech rozhodne vyšší počet bodů získaný v soutěži Freestyle.

 • Podmínkou bodování u distančních soutěží je alespoň jeden ohodnocený pokus (SMD musí týmy získat alespoň 1 bod, v TT (PTT) změřený čas, v DD minimálně 10 bodů a v Q změřený pokus chycený psem.

 • Tým, který zvítězil v celkovém pořadí předchozího roku, má na všech pohárových soutěžích startovné zdarma.

KATEGORIE V POHÁRU

A. FREESTYLE 

 1. STARTERS – kategorie určená začínajícím týmům. Doba vystoupení omezena na 90 sekund. 

 2. BONSAI – kategorie pro psy s kohoutkovou výškou do 38 cm. Doba vystoupení omezena na 90 sekund. Kategorie se do poháru započítává pouze v případě, že se zúčastnilo 10 a více týmů! 

 3. OPEN – hlavní kategorie. Pohárové body získané v této kategorii se násobí koeficientem 3.

PODMÍNKY PRO PŘESTUP Z KATEGORIE STARTERS DO KATEGORIE OPEN 

a) Tým, který se umístí v kat. Starters na 1. místě, má 1 kalendářní rok na přestup do kat. Open.

b) Tým, který se umístí v kat. Starters dvakrát na stupních vítězů (tzn. do 3. místa), má 1 kalendářní rok na přestup do kat. Open. 

c) Každý tým může přestoupit kdykoliv do kategorie Open. Ovšem tým, který již startoval v kategorii Open, nesmí startovat v kategorii Starters. 

 
Povinnost startovat v kategorii Open se nepřenáší ani psem, ani psovodem na jiný tým, jehož součástí mohou být. 

Pořadatel soutěže nemá povinnost kontrolovat správné zařazení týmu. Pokud se zjistí, že tým startuje v kategorii Starters neoprávněně:

a) před soutěží – přesune se do kategorie Open

b) během soutěže – soutěž může dokončit, obdrží scoresheet, ovšem nebude hodnocen v celkovém pořadí.

Soutěžící je povinen uvést správnou kategorii nejpozději při prezenci!

B. DISTANČNÍ SOUTĚŽE 

MOŽNÉ ÚPRAVY PRAVIDEL 

 1. Ve 2. kole SMD může být počet startujících snížen až na 20 nejlepších týmů z prvního kola – bude upřesněno nejpozději v den uzávěrky. 
 2. Quadruped může být rozdělen až do 5 skupin (maximální počet) + „kolo poslední šance“ 
 3. Od roku 2016 mohou začátečníci startovat v Divizi II v disciplíně SMD. (vyhlášení této kategorie závisí na pořadateli soutěže)

SOUTĚŽNÍ DISKY

 • Na pohárových soutěžích je možné používat jakýkoliv z dostupných plastových disků na dogfrisbee o průměru 21-24 cm. Výjimku tvoří pouze soutěž the Quadruped, kde je dovoleno používat pouze disky Hero Air 235, Hero Extra 235, Hero Super Aero 235 a Wham-O Fatsback Standard. 
 • Týmy se psy s kohoutkovou výškou do 38 cm smí používat jakýkoliv bezpečný disk (kromě Quadrupedu). 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

 • Soutěží se dle zákona č. 246/1992 Sb. nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima. 
 • Psi musí být klinicky zdraví. 
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 
 • Psi musí mít platné očkování proti vzteklině 
 • Další podmínky může stanovit oragnizátor v propozicích 

VĚK PSA

 • Minimální věk psa na všech soutěžích dogfrisbee je 18 měsíců.
 

Soutěž družstev – DiscDog Brit Team 

Kdo se může přihlásit?

– Jakákoliv skupina, občanské sdružení, kynologický klub atd., která má na stránkách DiscDog klubu zveřejněnou možnost pravidelných tréninků. Název družstva musí být spjat s jedním konkrétním místem kde skupina trénuje.

– Soutěž družstev je určena pouze pro členy DiscDog klubu ČR (pro zařazení do soutěže je nutné mít uhrazený členský příspěvek na aktuální rok)

Kdo může provést registraci?

– Instruktor uvedený v registraci. Tento zašle registraci družstva (název) na email info@dogfrisbee.cz (předmět zprávy: Soutěž družstev). Obratem bude družstvo vloženo na stránky www.discdog.cz a do online formuláře pro vkládání členů (ty lze přidávat i průběžně)

– pro novou sezónu je třeba družstva zadat znovu…

Jaké soutěže se započítávájí?

– Všechny akce DiscDog Brit Cup (pohár) + Mistrovství ČR (MČR)

Jak se hodnotí?

– Do hodnocení družstva se započítávají body nejlepších 5 týmů z každého družstva z konečného pořadí každé disciplíny

– Výše získaných bodů je stejná, jako pro soutěž jednotlivců, do konečného pořadí se sčítají body ze všech soutěží

– Družstvo získá 100 bodů za každého rozhodčího, který posuzuje kategorii OPEN

– Na MČR se započítávají pouze soutěže, v nichž se uděluje titul Mistr ČR (Open, Super MiniDistance, Quadruped)

– Body z MČR se násobí koeficientem 2 (viz. tabulka výše)

– Po každé akci bude zveřejněno průběžné pořadí 

Jaká je výhra?

– Putovní pohár

– dárky od sponzora klubu

…a co na závěr?

Pořadatelé jednotlivých akcí mohou vyhodnotit nejlepší družstvo v rámci své akce nebo mohou vyhlásit svou soutěž družstev.

Registrovaná družstva

Zde najdete registrovaná družstva a jejich členy